ŚLĄSK CIESZYŃSKI - LATO 2021 - PROMOCJA

Data publikacji:
07 Lipiec 2021
Odsłuchaj tekst

Akcja promocyjna „Eksplorator Polskiej Marki Turystycznej Śląsk Cieszyński " realizowana jest w od 15 lipca do 15 listopada 2021 r. Akcja jest skierowana do turystów odwiedzających w tym czasie region Śląska Cieszyńskiego, gminy Godów oraz miasta Jastrzębie Zdrój i ma  formułę programu lojalnościowego zakładającego trzy poziomy zaawansowania. Każdy uczestnik programu ma  szansę zdobyć nagrodę w trójpoziomowej przygodzie, dzięki której nie tylko zwiedzi  piękny region Śląska Cieszyńskiego, ale również, biorąc udział w grywalizacjach i grach terenowych, poczuje prawdziwy przypływ adrenaliny.  
Aby wziąć udział w programie należy spełnić warunki wskazane w regulaminie, m.in. odwiedzić w okresie wakacyjnym określoną dla konkretnego poziomu ilość atrakcji turystycznych. Dla osób, które udokumentują spełnienie warunków udziału w programie przewidziane są bony rabatowe, o wartości odpowiednio: 100, 300 i 700 zł., do wykorzystania w wyznaczonych miejscach. 

Akcja promocyjna „Eksplorator Polskiej Marki Turystycznej Śląsk Cieszyński" ma na celu uatrakcyjnienie dotychczasowych ofert turystycznych obszaru Polskiej Marki Turystycznej Śląsk Cieszyński oraz gminy Godów i miasta Jastrzebie Zdrój.

Warunki udziału w akcji promocyjnej:

Poziom I - Eksplorator Amator: 
1. Należy odwiedzić 5 różnych atrakcji turystycznych (wykaz atrakcji TUTAJ) na terenie objętym programem w okresie od 15 lipca do 20 października 2021 r. i potwierdzić to zachowanymi biletami wstepu, paragonami świadczącymi o poniesionych kosztach i terminie pobytu oraz aktualnym zdjęciem wykonanym na tle każdej z odwiedzonych atrakcji. 
2. Należy udokumentować poniesienie kosztów o łącznej wartości nie mniejszej niz 100 zł  - można do tego wliczyć wizyty w atrakcjach turystycznych, nocleg i posiłek w czasie pobytu.
3. Należy potwierdzić  spełnienie warunków udziału w akcji promocyjnej w sposób określony w regulaminie akcji i odebrać nagrodę: bon rabatowy o wartości 100 zł, upoważniający do realizacji w wyznaczonych miejscach na terenie Śląska Cieszynskiego, publikację turystyczną i gadżet promocyjny.
4. Ilosć nagród przewidzianych dla Poziomu I jest ograniczona.

Poziom II - Eksplorator Znawca: 
1. Należy odwiedzić 10 różnych atrakcji turystycznych w 10 różnych miejscowościach (wykaz atrakcji TUTAJ) na terenie objętym programem w okresie od 15 lipca do 20 października 2021 r. i potwierdzić to zachowanymi biletami wstepu, paragonami oraz innymi dokumentami, świadczącymi o poniesionych kosztach i terminie pobytu oraz aktualnym zdjęciem wykonanym na tle każdej z odwiedzonych atrakcji.
2. Należy udokumentować poniesienie kosztów o łącznej wartości nie mniejszej niz 300 zł  - można do tego wliczyć wizyty w atrakcjach turystycznych, nocleg i posiłek w czasie pobytu.
3. Należy wziąć udział w grywalizacji (jedna ze wskazanych w regulaminie akcji) i zdobyć przynajmniej minimalną ilość punktów.
4.. Należy potwierdzić  spełnienie warunków udziału w akcji promocyjnej w sposób określony w regulaminie akcji i odebrać nagrodę: bon rabatowy o wartości 300 zł, upoważniający do realizacji w wyznaczonych miejscach na terenie Śląska Cieszynskiego.
5. Ilość nagród przewidzianych dla Poziomu II jest ograniczona.

Poziom III - Eksplorator Mistrz: 
1. Należy odwiedzić 10 różnych atrakcji turystycznych w 10 różnych miejscowościach (wykaz atrakcji TUTAJ) na terenie na terenie objętym programem w okresie od 15 lipca do 20 października 2021 r.  i potwierdzić to zachowanymi biletami wstępu, paragonami świadczącymi o poniesionych kosztach i terminie pobytu oraz aktualnym zdjęciem wykonanym na tle każdej z odwiedzonych atrakcji.
2. Należy udokumentować poniesienie kosztów o łącznej wartości nie mniejszej niz 700 zł  - można do tego wliczyć wizyty w atrakcjach turystycznych, nocleg i posiłek w czasie pobytu.
3. Należy wziąc udział w grywalizacji (jedna ze wskazanych w regulaminie akcji) i zdobyć przynajmniej minimalną ilość punktów.
4. Należy wziąć udział i ukończyć grę terenową w aplikacji  "Wspólne dziedzictwo- gra", prowadzącej przez najciekawsze obiekty  z obszaru polsko-czeskiego pogranicza. 
5. Należy potwierdzić  spełnienie warunków udziału w akcji promocyjnej w sposób określony w regulaminie akcji i odebrać nagrodę: bon rabatowy o wartości 700 zł, upoważniający do realizacji w wyznaczonych miejscach na terenie Śląska Cieszyńskiego.
6. Ilość nagród przewidzianych dla Poziomu III jest ograniczona.

Szczegóły akcji promocyjnej (zasięg terytorialny akcji, terminy i warunki udziału w akcji oraz lista podmiotów weryfikujących spełnienie warunków udziału przez zainteresowanych uczestników, lista miejsc wyznaczonych do realizacji bonów rabatowych - nagród za udział w poszczególnych poziomach akcji, partnerzy projektu)  - określone są w REGULAMINIE AKCJI.

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:

Dokumenty do pobrania:

WYKAZ ATRAKCJI

REGULAMIN AKCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJA RODO

 

POZOSTAŁE OFERTY Z REGIONU:

Od 9 lipca rusza akcja zachęcająca do wakacyjnego pobytu w Beskidach. Zapraszamy wszystkich, zarówno z dalszych jak i bliższych stron Polski do spędzenia urlopu w Beskidach. Wszyscy turyści, którzy spędzą w naszym regionie minimum 3 noclegi w dowolnych obiektach np. pensjonaty, kwatery prywatne, hotele itp. otrzymają od Marki Beskidy nagrodę w postaci bezpłatnego vouchera.
Akcja realizowana jest w sezonie letnim 2021 i ma na celu zaoferowanie turystom spędzającym lub planującym spędzić wypoczynek na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej skorzystanie z bezpłatnych atrakcji ukazujących jej potencjał oraz możliwości spędzania czasu wolnego. W ramach akcji turyści poznają najciekawsze miejsca na Jurze w asyście przewodnika jurajskiego, zapoznają się z bliska z codzienną pracą grupy jurajskiej GOPR oraz spróbują wspinaczki pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
Wakacje w pełni, pogoda dopisuje… a to idealny czas do zwiedzenia nieodkrytej Krainy Górnej Odry! Już 15 lipca zaczynamy akcję promocyjną zachęcającą do odwiedzania najlepszych atrakcji Krainy Górnej Odry! A nagroda jest zacna – spływ niezwykle malowniczymi rzekami- Odrą i Rudą!

 Wyświetlenia:  1110