Wydarzenia w pobliżu
Cieszyn
2024-06-14
0.02 km
Cieszyn
2024-06-29
0.47 km
Goleszów
2024-07-20
6.53 km
Goleszów
2024-06-20
6.80 km
Goleszów
2024-06-21
6.80 km
Szczyrk
2024-04-01
24.07 km

IV Zlot Motocyklowy MM SCI w Cieszynie

Miejscowość:
Cieszyn
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

IV Zlot Motocyklowy MM SCI w Cieszynie

SOBOTA, 06.07.2024 r - GODZ. 13:00 - 14:30

CIESZYN RYNEK

 

 

Źródło:https://www.facebook.com/stowarzyszeniemmsci

 


06.07.2024 r. Stowarzyszenie MM SCI oraz grupa Motocykliści i Motocyklistki SCI organizuje po raz IV Zlot Motocyklowy MM SCI.

Zbiórkę rozpoczynamy na RYNKU w Cieszynie o godzinie 13.00, po czym o godzinie 14.30 wyruszymy wspólnie w kierunku Kończyc Wielkich do LKS BŁYSKAWICA https://www.facebook.com/lksblyskawicakw/?locale=pl_PL. Na miejscu czekać na Was będą kiełbaski z grilla i domowe ciasto, nie zabraknie również kawy, herbaty i czegoś bezalkoholowego. W trakcie zlotu na Rynku odbędzie się akcja charytatywna na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Bażanowicach https://www.facebook.com/psoni.cieszyn, a także będzie możliwość zakupienia jubileuszowych blach na rynku i na miejscu imprezy w Kończycach Wielkich. W razie niepogody impreza się odbędzie.


Regulamin Imprezy
Cieszyn, 06.07.2024 r.
1. Organizatorem Imprezy jest Stowarzyszenie MM SCI i Motocykliści i Motocyklistki SCI, dalej zwane jako "organizator".
2. Impreza rozpoczyna się na Rynku w Cieszynie.
3. W imprezie może uczestniczyć każda osoba posiadająca motocykl lub będąca pasażerem kierowcy oraz osoby trzecie będące zaproszonymi gośćmi imprezy. Osoby nieletnie będące uczestnikami imprezy mogą przebywać na terenie wyłącznie pod opieką rodziców lub ich prawnych opiekunów.
4. Każdy kierowca uczestniczący w paradzie powinien posiadać uprawnienia niezbędne do kierowania swoim pojazdem. Pojazd powinien być sprawny, posiadać ważne badania techniczne i ubezpieczenie OC.
5. Uczestnik parady ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego i stosować się do poleceń wydawanych przez osoby wyznaczone przez organizatora.
6. Kolumnę parady prowadzi oznaczony motocykl pilotujący, którego nie wolno wyprzedzać.
7. Organizator ma prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu, kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.
8. W trakcie imprezy każdy uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia motocykla w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
9. Za zachowanie uczestników na i poza terenem imprezy organizator nie ponosi odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jeżeli nie były one skutkiem działań organizatora.
10. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy środków odurzających, materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
11. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania porządku i czystości.
12. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie przebiegu imprezy oraz zgadza się na filmowanie i fotografowanie oraz wykorzystanie powstałych w ten sposób materiałów dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych stowarzyszenia.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w terminie 24 godzin przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia.
14. Uczestnictwo w paradzie i przebywanie na terenie imprezy jest równoznaczne z zapoznaniem się z zapisami regulaminu oraz polityki RODO i przyjęciem ich do stosowania.
15. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania powyższego regulaminu oraz przepisów obowiązujących na terenie RP.
16. Wszelkie występki uczestników i nie stosowanie się do Regulaminu spowodują wykluczenie z imprezy.

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  4
Lokalizacja:

Ul. Rynek
43-400 Cieszyn
Gmina: Cieszyn
Powiat: cieszyński


Region turystyczny: 
Beskidy i Śląsk Cieszyński, Śląsk Cieszyński
Lokalizacja: 
W centrum miasta
Kategoria: 
Wydarzenia

Organizator: 
Stowarzyszenie MM SCI
Data wydarzenia: 
13:00 - 14:30 06/06/2024
Kontakt:
Telefon komórkowy: +48 508 872 391
Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Inne
Dodaj do planera
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX