Wyszukiwarka
Liczba elementów: 15
Aktualności
Śląska Organizacja Turystyczna stawia na turystykę zdrowotną, uzdrowiskową i relaksacyjną! W październiku 2020 roku Śląska Organizacja Turystyczna wydała nowy przewodnik turystyczny w formie czasopisma/magazynu pt. „Śląskie. Po zdrowie”. Przewodnik został wydany w nakładzie 10 tys. egzemplarzy.
Przewodnik
Przewodnik turystyczny po obszarze województwa śląskiego oraz miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w tym po mieście Katowice), przewodnik po Ojcowskim Parku Narodowym; ...
Przewodnik
Przewodnik turystyczny górski, beskidzki klasy III (Beskidy Zachodnie), przewodnik turystyczny po Cieszynie i Bielsku-Białej; ...
Przewodnik
Przewodnik beskidzki (III klasa); przewodnik turystyczny terenowy – byłe woj. Bielsko-Biała; pilot wycieczek;
Przewodnik
Przewodnik górski, beskidzki (Beskidy Zachodnie cz. zachodnia, klasa III), przewodnik terenowy po województwie śląskim, przewodnik miejski po Katowicach i GOP; przewodnik po Ojcowskim Parku Narodowym ...
Przewodnik
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP, terenowy po obszarze województwa śląskiego i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, beskidzki I klasy (całe Beskidy od Cieszyna do Przemyśla); ...
Przewodnik
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP, terenowy po obszarze województwa śląskiego i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ... przewodnik górski, beskidzki
Przewodnik
Przewodnik turystyczny po obszarze województwa śląskiego oraz po mieście Katowice, terenowy, miejski; ...
Przewodnik
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; przewodnik beskidzki (całe Beskidy), ...
Przewodnik
Przewodnik turystyczny po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; przewodnik beskidzki (całe Beskidy), ...
Przewodnik
Przewodnik turystyczny po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; przewodnik po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, przewodnik górski beskidzki;
Przewodnik
Przewodnik turystyczny po Katowicach, miasta GOP i po obszarze województwa śląskiego, beskidzki (Beskidy Zachodnie), Babiogórski, Ojcowski Park Narodowy, pilot wycieczek; oprowadza w języku polskim.